Hướng dẫn kê khai, nộp thuế GTGT của chi nhánh

Công văn số 1005/TCT-KK

V/v kê khai, nộp thuế GTGT của chi nhánh

Kính gửi: Công ty Cổ phần Lương thực Nam Việt
(L3-6 Đ. Số 2- QL 1A – X Tân Phú Thạnh, H.Châu Thành A – T. Hậu Giang)

Trả lời công văn số 06/CV.NFC.2013 ngày 30/5/2012 của Công ty Cổ phần Lương thực Nam Việt vướng mắc về kê khai, nộp thuế của chi nhánh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại Thông tư số số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính:

Khoản 5 (a) Điều 9 quy định về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

“Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”.

Khoản 1 (c) Điều 10 quy định về việc khai thuế giá trị gia tăng:

“Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc. Nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng; không phát sinh doanh thu thì thực hiện kê khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế”.

Điểm 4 Mục I Phần B TT 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của BTC hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Căn cứ các quy định pháp luật:

Trường hợp Công ty Cổ phần Lương thực Nam Việt tại tỉnh Hậu Giang có Chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại tỉnh Đồng Tháp, do mới đi vào hoạt động, chưa nắm rõ về chính sách thuế nên đã kê khai và nộp số tiền thuế GTGT là 926.919.090 đồng tại Cục Thuế tỉnh Hậu Giang thay vì phải nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại Chi cục Thuế Lấp Vò là không đúng quy định tại Khoản 1 (c) Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, việc kê khai và nộp thuế GTGT không đúng địa điểm của Chi nhánh Công ty Cổ phần Lương thực Nam Việt không thuộc hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn và không phải hành vi trốn thuế. Chi nhánh bị phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế theo quy định. (Tại Điểm 4 Mục I Phần B TT61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Lương thực Nam Việt biết và liên hệ với Cục Thuế tỉnh Hậu Giang, Chi cục Thuế Lấp Vò để được giải quyết theo đúng quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club