Xử lý vi phạm về việc kê khai, nộp thuế GTGT vào ngân sách nhà nước

Công văn số 540/TCT-CS

V/v rà soát các trường hợp hoàn thuế GTGT đối với chuyển quyền sử dụng đất

 

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Theo quy định tại:

– Luật thuế giá trị gia tăng và

– Các văn bản hướng dẫn thi hành

thì: “Chuyển quyền sử dụng đất” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Cơ sở kinh doanh chuyển quyền sử dụng đất

được trừ giá đất

theo các văn bản quy phạm pháp luật quy định từng thời kỳ khi:

– Xác định giá tính thuế GTGT

Qua thanh tra công tác hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, Thanh tra Bộ Tài chính thấy phát sinh trường hợp:

Tháng 11 năm 2010, Doanh nghiệp A mua bất động sản của doanh nghiệp B. Doanh nghiệp B xuất hóa đơn tính thuế GTGT bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất (không trừ giá đất thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng). Căn cứ hóa đơn GTGT của Doanh nghiệp B, Doanh nghiệp A kê khai khấu trừ thuế và tháng 7 năm 2011 Doanh nghiệp A lập hồ sơ xin hoàn thuế giá trị gia tăng gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Cơ quan thuế đã giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp A (bao gồm cả số thuế GTGT của giá trị quyền sử dụng đất). Qua kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, Thanh tra Bộ Tài chính phát hiện bên bán – Doanh nghiệp B – đã kê khai nhưng chưa nộp thuế GTGT vào Ngân sách nhà nước đối với hóa đơn xuất cho Doanh nghiệp A. Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị xử lý:

–  Không chấp nhận cho Doanh nghiệp A được hoàn thuế giá trị gia tăng và

– Truy hoàn thuế GTGT

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế rà soát công tác hoàn thuế GTGT đối với các trường hợp tương tự như nêu trên để xử lý thống nhất.

Tổng cục Thuế có ý kiến để các Cục Thuế biết.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club