Những quy định về hoàn thuế sau khi sát nhập công ty

Công văn số 3266/TCT-KK

V/v hoàn thuế sau sát nhập 

 

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
– Công ty TNHH sản phẩm tiêu dùng TOSHIBA Việt Nam

Trả lời công văn số 0314 ngày 25/3/2014 về việc hoàn thuế sau sáp nhập và công văn không số đề ngày 20/5/2014 về việc trả lời cho công văn 0314 đề ngày 25/3/2014. Về việc hoàn thuế sau sáp nhập của Công ty TNHH sản phẩm tiêu dùng TOSHIBA Việt Nam (TVCP). Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 5 Điều 18 và Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ Khoản 5 Điều 18 và Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Điều 14, Điều 15 và Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế;

Căn cứ Khoản 2 Điều 42 và Khoản 1 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Căn cứ quy định tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên:

– Về nguyên tắc, Công ty TNHH hàng gia dụng Toshiba Việt Nam (TVHA) khi được sáp nhập vào Công ty TNHH sản phẩm tiêu dùng Toshiba Việt Nam (TVCP) trước khi làm thủ tục đóng mã số thuế. Thì TVHA lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi Cục Thuế tỉnh Bình Dương để được giải quyết theo quy định. Trường hợp TVHA đã thực hiện quyết toán thuế tại thời điểm đóng mã số thuế nhưng chưa xử lý số thuế nộp thừa. Khi TVHA không còn tư cách pháp nhân thì TVCP lập hồ sơ, kèm văn bản có xác nhận số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết/số thuế đã nộp thừa của TVHA đến thời điểm đóng mã số thuế tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương để đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết theo quy định.

– Cục Thuế tỉnh Bình Dương có văn bản gửi Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh trong đó xác nhận số liệu kiểm tra quyết toán sáp nhập của THVA (kèm theo bản photocopy toàn bộ hồ sơ quyết toán của TVHA); đồng thời đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh bù trừ đối với số nợ của TVHA với Cục Thuế tỉnh Bình Dương (nếu có) trước khi giải quyết hoàn thuế cho TVCP. Cục Thuế tỉnh Bình Dương phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra quyết toán sáp nhập của TVHA.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH sản phẩm tiêu dùng TOSHIBA Việt Nam được biết.

Chúc các bạn thành công.

? Mọi chi tiết xin liên hệ:

® Câu Lạc Bộ Kiêm Toán và kế toán thuế Lê Gia

? Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội

? VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

? Hotline: 024.7300.9007

✉ Email: [email protected]

? Website: kiemtoan.club ? www.congtyketoan.vn