Hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu

Công văn số 2128/TCT-KK

V/v hoàn thuế GTGT

Kính gửi:

– Công ty cổ phần vật liệu tự dính Việt Nam
– Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 112/SAScoat/2013 ngày 31/5/2013 của Công ty cổ phần vật liệu tự dính Việt Nam, mã số thuế 3400446309:

Về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 9, Điều 16, Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ khoản 5 Điều 5 Thông tư số 94/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, thì:

-Trường hợp Công ty cổ phần vật liệu tự dính Việt Nam có hợp đồng xuất khẩu hàng hoá với nước ngoài, có Tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan nhưng đến thời hạn thanh toán theo thoả thuận ghi trong hợp đồng Công ty chưa xuất trình được chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì Công ty không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Nếu sau đó Công ty cổ phần vật liệu tự dính Việt Nam được phía nước ngoài thanh toán, xuất trình chứng từ thanh toán thì được kê khai khấu trừ, hoàn thuế theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 94/2010/TT-BTC; Công ty kê khai vào chỉ tiêu số 38 – Điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước trên Tờ khai thuế Giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT (ban hành theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính) của kỳ thuế Công ty nhận được chứng từ thanh toán qua ngân hàng của phía nước ngoài đồng thời Công ty có văn bản gửi cơ quan Thuế giải trình lý do kê khai nêu trên và xuất trình với cơ quan thuế chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định đã được phía nước ngoài thanh toán.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận kiểm tra thực tế các tài liệu, hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp để giải quyết theo đúng quy định (hàng hoá thực tế đã xuất khẩu).

-Trường hợp Công ty cổ phần vật liệu tự dính Việt Nam bị khách hàng trả lại hàng xuất khẩu bị lỗi, Công ty không làm thủ tục nhập khẩu hàng bị lỗi về lại Việt Nam mà thông qua đại lý tại nước ngoài làm trung gian bán lại hàng bị lỗi nêu trên cho khách hàng thứ 2 khác quốc gia với khách hàng ban đầu.

– Công ty có Hợp đồng bán hàng hoá xuất khẩu (với khách hàng thứ hai), hoá đơn bán hàng hoá xuất khẩu (với khách hàng thứ hai) và chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hoá xuất khẩu nhưng không có Tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu theo quy định thì không đủ điều kiện, thủ tục theo quy định để khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá xuất khẩu bị lỗi nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần vật liệu tự dính Việt Nam và Cục Thuế tỉnh Bình Thuận được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club