Hướng dẫn hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu thanh toán qua ngân hàng

Công văn số: 3050/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng

 

Trả lời công văn số 557/.CT-KK ngày 20/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng về việc vướng mắc trong xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty cổ phần Thủy sản Sạch Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3a Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

“3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng

a) Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập khẩu sang tài khoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu. Trường hợp thanh toán chậm trả, phải có thỏa thuận ghi trong hợp đồng xuất khẩu; đến thời hạn thanh toán cơ sở kinh doanh phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng…”

Trường hợp Công ty cổ phần Thủy sản Sạch Việt Nam sử dụng bộ chứng từ xuất khẩu để làm hợp đồng chiết khấu miễn truy đòi hối phiếu với Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sóc Trăng để ứng trước tiền thanh toán đối với hợp đồng xuất khẩu khi chưa đến hạn thanh toán theo hợp đồng xuất khẩu với phía nước ngoài, thì bộ chứng từ trên chưa đáp ứng về điều kiện khấu trừ hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu theo quy định tại Điểm 3a Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp Công ty mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sóc Trăng; khi được phía nước ngoài chuyển tiền thanh toán theo hợp đồng từ tài khoản của bên nước ngoài; sang tài khoản của Công ty mở tại ngân hàng. Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu; thì việc thanh toán qua ngân hàng như trên mới đủ điều kiện để khấu trừ; hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng biết; hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định. Đối với các vướng mắc của đơn vị; đề nghị Cục Thuế khi có văn bản gửi về Tổng cục Thuế cần phải có đề xuất xử lý vụ việc cụ thể; Tổng cục Thuế chỉ trả lời khi có đề xuất của Cục Thuế.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club