Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Công văn số 3324/TCT-CS

V/v hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9473/CT-KTT2 ngày 14/3/2019 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

của Công ty TNHH Một thành viên Dệt 8-3. Về vn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại khoản 2, 3, 4 Điều 31 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội quy định:

Dự án đầu tư là gì?

“2. Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

3. Dự án đầu tư mở mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đu tư kinh doanh bng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhim hoặc cải thiện môi trường.

4. Dự án đầu tư mới là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án hoạt động độc lập với dự án đang thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.”

2. Tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 13 của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13 quy định:

“3. Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Khấu trừ thuế GTGT đối với CSKD

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khu trừ thuế nếu có s thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có s thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khu trừ và có s thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.””

3. Tại tiết b Điểm 2 Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về

Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ

“b) cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khu trừ có dự án đầu tư mới (trừ trường hợp đầu tư xây dựng nhà đ bán) tại địa bàn tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành ph nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì

=>s thuế giá trị gia tăng đu vào bù trừ với số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xut kinh doanh tại trụ sở chính, sau khi bù trừ nếu s thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này. Cơ sở kinh doanh phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng đi với dự án đu tư”.

4. Tại tiết b, Điểm 3, khoản 3; Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về

Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng nộp thuế không theo phương pháp khấu trừ

“b) Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ trường hợp hưng dn tại Điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành ph nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì

=>cơ sở kinh doanh lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đng thời phải kết chuyn thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện, s thuế GTGT được kết chuyn của dự án đầu tư tối đa bằng s thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư… ”.

Trả lời cho công ty về việc hoàn thuế gtgt

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, Cục Thuế thành phố Hà Nội đề nghị Công ty TNHH Một thành viên Dệt 8-3 xin ý kiến của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn nơi thực hiện dự án “Đầu tư mở rộng và nâng cao năng lực sản xuất của Nhà máy Sợi Yên Mỹ” xác nhận việc thực hiện dự án đầu tư nêu trên của Công ty là dự án đầu tư mở rộng hay dự án đu tư mới theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trên cơ sở ý kiến của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Cục Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn Công ty TNHH Một thành viên Dệt 8-3; thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.

Liên hệ tư vấn miễn phí 

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Chúc các bạn thành công.

  • ? Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  • ? Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • ? VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • ? Hotline: 0906.246.800
  • ✉ Email: [email protected]
  • ? Website: KiemToanCalico.com ? www.calico.vn