Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Công văn số 3650/TCT-KK

V/v hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Kính gửi: Cục Thuế tnh Bình Dương

Trả lời các công văn số 2219/CT-KT3 ngày 22/2/2019, công văn số 12197/CT-THNVDT ngày 19/7/2017 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương, công văn số 001/CV/HBB ngày 05/3/2018 của Công ty TNHH Công nghiệp Dệt Huge Bamboo về hoàn thuế giá trị gia tăng đi với dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

– Khoản 2,3,4 Điều 3 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội

Giải thích về dự án đầu tư, dự án đầu tư mở rộng, dự án đầu tư mới:

2. Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

3. Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đầu tư kinh doanh bằng cách mở rộng quy mô; ng cao công suất, đi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường.

4. Dự án đầu tư mới là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án hoạt động độc lập với dự án đang thực hiện hoặc đầu tư kinh doanh.”

  • Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi; bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi; bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13:

3. Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Khấu trừ thuế đối với dự án đầu tư

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa; dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có s thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng…”

  • Điểm 3a khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:
“3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ trường hợp hướng dẫn tại Điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bn hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản c định) cùng tỉnh, thành ph, đang trong giai đoạn đầu tư

=>cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào ca dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện, số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bảng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên => được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo….

Trả lời về hoàn thuế GTGT tại công ty TNHH Công nghiệp Dệt Huge-Bamboo

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Công nghiệp Dệt Huge-Bamboo, mã số thuế 3700439983, địa chỉ trụ sở chính tại KCN Mỹ Phước, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương thực hiện dự án đầu tư “Công ty TNHH Công nghiệp Dệt Huge-Bamboo – Chi nhánh Bàu Bàng” (sau đây gọi tắt là dự án đu tư Chi nhánh Bàu Bàng)  địa chỉ KCN Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận đầu tư số 9866751306 do Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp lần đầu ngày 14/9/2015 và thay đổi lần thứ nhất ngày 11/01/2017.

Dự án đầu tư Chi nhánh Bàu Bàng cùng tỉnh Bình Dương nhưng khác huyện với trụ sở chính, hoạt động cùng ngành nghề với trụ s chính, về nội dung hướng dẫn hoàn thuế đối với dự án đầu tư cùng tỉnh khác huyện với trụ sở chính của cơ s kinh doanh, ngày 13/6/2019; Tổng cục Thuế đã có công văn số 2415/TCT-KK trả lời Công ty TNHH Kỹ nghệ Evergreen Việt Nam (công văn gửi kèm). Tổng cục Thuế giao Cục Thuế tỉnh Bình Dương kiểm tra, xem xét thực tế dự án đầu tư Chi nhánh Bàu Bàng và tình hình hoạt động của Công ty TNHH Công nghiệp Dệt Huge-Bamboo để hưng dẫn Công ty thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết, thực hiện./.

Liên hệ tư vấn miễn phí 

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Chúc các bạn thành công.

  • ? Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  • ? Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • ? VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • ? Hotline: 0906.246.800
  • ✉ Email: [email protected]
  • ? Website: KiemToanCalico.com ? www.calico.vn