Hoàn thuế GTGT cho cơ sở kinh doanh có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Công văn số: 150/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT

 

Kính gi: Công ty TNHH Đầu tư An Ninh
(Địa chỉ: Số 5 Ngõ 120 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đng Đa, TP Hà Nội.MST: 0105536729

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1210/2017/AN-CV ngày 12/10/2017 của Công ty TNHH Đầu tư An Ninh về hoàn thuế GTGT. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 như sau:

“2. Cơ sở KD trong tháng, quý có HH, DV XK. Nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý trừ trường hợp:

– Hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu. HHXK không thực hiện việc XK tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan.

– Thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với NNT sản xuất HHXK không vi phạm PL về thuế, hải quan trong thời gian 2 năm liên tục.

– NNT không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế.”

Tại khoản 6 Điều 1 NĐ số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ:

“Cơ sở KD không được hoàn thuế đối với trường hợp HH nhập khẩu sau đó xuất khẩu.

– HH XK không thực hiện việc XK tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan và các văn bản HD.”

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có công văn số 65164/CT-TTHT ngày 02/10/2017 trả lời Chi cục Thuế Quận Đống Đa về trường hợp hoàn thuế của Công ty TNHH Đầu tư An Ninh là đúng quy định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Thuế có ý kiến Công ty TNHH Đầu tư An Ninh được biết.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club