Giải quyết vướng mắc liên quan đến thuế GTGT của hợp đồng bồi thường dự án

Công văn số 880/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hà Nội
– Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thanh Bình
(Địa chỉ: 178 Bình Dã, Phường 8, TP. Vũng Tàu)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 277/CV-DIC.TB ngày 23/12/2013 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Thanh Bình v/v hoàn thuế GTGT (bản photocopy đính kèm).

Về vướng mắc liên quan đến thuế GTGT của Hợp đồng bồi thường Dự án giữa Tổng công ty Vật tư nông nghiệp và Liên doanh (Công ty đầu tư phát triển xây dựng Thanh Bình và Công ty dịch vụ đầu tư Kim Ngân Phát), Tổng cục Thuế đã có công văn số 2863/TCT-CS ngày 30/8/2013 v/v chính sách thuế trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau: “Trường hợp chuyển nhượng theo Hợp đồng số 05/HĐKT/VTNN-KNP-TB ngày 17/4/2007 giữa Tổng công ty vật tư nông nghiệp và Liên doanh (Công ty đầu tư phát triển xây dựng Thanh Bình và Công ty dịch vụ đầu tư Kim Ngân Phát) về việc thỏa thuận bồi thường Dự án xây dựng Khu dân cư tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nếu việc thực hiện đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 215/CT-TTr ngày 05/1/2012 nêu trên.”

Tuy nhiên, tại công văn số 277/CV-DIC.TB ngày 23/12/2013 gửi Tổng cục Thuế, Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Thanh Bình có phản ánh “Về phía Cục Thuế TP Hà Nội mặc dù đã được Tổng cục Thuế chỉ đạo theo công văn số 2863/TCT-CS ngày 30 tháng 08 năm 2013 đến nay đã được 3 tháng rưỡi nhưng vẫn chưa có văn bản hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định pháp luật”.

Vì vậy, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội triển khai công văn số 2863/TCT-CS nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club