Hướng dẫn thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa xuất khẩu

Công văn số 1913/TCT-CS

V/v thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh An Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 259/CT-KTTr2 ngày 25/02/2014 của Cục Thuế tỉnh An Giang báo cáo:

Về nguồn gốc tiền của doanh nghiệp Campuchia thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa xuất khẩu của Công ty TNHH SXTM Trung Tín

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 3a, Điều 16 Chương III Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT của BTC:

Quy định về việc thanh toán qua ngân hàng như sau:

“a) Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập khẩu sang tài khoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu.

Trường hợp thanh toán chậm trả:

– Phải có thỏa thuận ghi trong hợp đồng xuất khẩu

– Đến thời hạn thanh toán cơ sở kinh doanh phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Trường hợp ủy thác xuất khẩu:

– Phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng của phía nước ngoài cho bên nhận ủy thác

– Bên nhận ủy thác phải thanh toán tiền hàng xuất khẩu qua ngân hàng cho bên ủy thác.”

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh An Giang:

Cục thuế kiểm tra hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đầu vào của mặt hàng sắt, thép xuất khẩu sang Campuchia của Công ty TNHH SXTM Trung Tín phát sinh vướng mắc đối với chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa xuất khẩu như sau: Qua kiểm tra các Giấy báo có do Công ty TNHH SXTM Trung Tín cung cấp kê khai nhận tiền thanh toán hàng hóa xuất khẩu thì nội dung thanh toán ghi trên các giấy báo có thể hiện tên doanh nghiệp nhập khẩu Campuchia thanh toán tiền hàng đúng tên ghi trên hợp đồng xuất khẩu nhưng không phản ánh số tài khoản của doanh nghiệp Campuchia và nơi mở tài khoản ngân hàng ở Campuchia để chuyển tiền thanh toán, việc chuyển tiền xuất phát từ ngân hàng ở Hàn Quốc.

Kiểm tra nội dung quy định về điều khoản thanh toán trên hợp đồng xuất khẩu của Công ty TNHH SXTM Trung Tín ký với doanh nghiệp Campuchia và văn bản giải trình thì Công ty TNHH SXTM Trung Tín không giải trình được hình thức thanh toán ghi trên các giấy báo có nêu trên, Cục Thuế An Giang đã đề nghị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM (nơi nhận tiền thanh toán từ ngân hàng ở Hàn Quốc) xác minh nguồn gốc về nhận thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu của Công ty TNHH SXTM Trung Tín thì được phúc đáp là: Nhận điện gốc chuyển tiền từ Ngân hàng Hàn Quốc và không thể hiện số tài khoản của người chuyển.

Căn cứ quy định trên:

Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục Thuế tỉnh An Giang nêu tại công văn số 259/CT-KTTr2 ngày 25/02/2014 như sau: Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu không phản ánh cụ thể nội dung việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập khẩu sang tài khoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng thì không đủ điều kiện xem xét giải quyết hoàn thuế GTGT theo quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh An Giang được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club