Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu quá cảnh qua Việt Nam

Công văn số 726/TCT-CS

V/v Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Kính gửi: Công ty TNHH Barwil vận tải Quang Hưng.
(Đ/c: Số 148 Khánh Hội, P.6, Q.4, Tp. HCM)

Trả lời công văn không số ngày 7/6/2013 và công văn số 001/2013/BWQH ngày 24/7/2013 của Công ty TNHH Barwil vận tải Quang Hưng về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3 Điều 18 Chương III Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài quy định như sau:

“3. Trường hợp tại Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định về việc nộp thuế của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài khác với các nội dung hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo các quy định của Điều ước quốc tế đó”.

Theo tại Điều 8 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản quy định như sau:

“1. Lợi tức thu được từ hoạt động của tàu thủy hoặc máy bay trong vận tải quốc tế do một xí nghiệp của một Nước ký kết thực hiện sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước ký kết đó.

2. Đối với hoạt động của tàu thủy hoặc máy bay trong vận tải quốc tế do xí nghiệp của một Nước ký kết thực hiện, xí nghiệp đó, nếu là xí nghiệp của Việt Nam sẽ được miễn thuế xí nghiệp tại Nhật Bản, và nếu là xí nghiệp của Nhật Bản, sẽ được miễn bất kỳ loại thuế nào tương tự như thuế xí nghiệp ở Nhật Bản mà có thể được áp dụng tại Việt Nam”.

Theo nội dung trình bày của Công ty TNHH Barwil vận tải Quang Hưng tại công văn không số ngày 7/6/2013, công văn số 001/2013/BWQH và các tài liệu gửi kèm thì Công ty NS United Kaiun Kaisha, Ltd có trụ sở tại Nhật Bản ký hợp đồng với Công ty Phu Bia Mining Ltd tại Lào để vận chuyển chặng đường biển đối với quặng đồng khai thác từ Lào, nhập khẩu quá cảnh cảng Vũng Áng – Việt Nam trước khi chuyển sang Trung Quốc; để thực hiện hợp đồng với Công ty Phu Bia Mining Ltd, Công ty NS United Kaiun Kaisha, Ltd chỉ định Công ty TNHH Barwil vận tải Quang Hưng làm đại lý tàu biển.

Theo nội dung văn bản số 03/ĐN-CPQC ngày 16/4/2013 của Phòng QLXNK KV Đà Nẵng – Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) gửi công ty TNHH Quặng Phu Bia về việc cho phép quá cảnh hàng hóa thì Công ty TNHH Giao nhận Tam Giang (địa chỉ: 21 Nguyễn Trung Ngạn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) là đơn vị vận chuyển quặng đồng quá cảnh từ cửa khẩu Chalo đến cảng Vũng Áng.

Căn cứ các nội dung nêu trên, trường hợp nếu Công ty NS United Kaiun Kaisha, Ltd là pháp nhân của Nhật Bản; Công ty NS United Kaiun Kaisha, Ltd ký hợp đồng với Công ty Phu Bia Mining Ltd tại Lào để vận chuyển chặng đường biển đối với quặng đồng khai thác từ Lào, nhập khẩu quá cảnh qua cảng Vũng Áng – Việt Nam trước khi chuyển sang Trung Quốc thì Công ty NS United Kaiun Kaisha, Ltd không thuộc đối tượng nộp thuế tại Việt Nam theo quy định tại Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản nêu trên.

Công ty TNHH Giao nhận Tam Giang thực hiện khai, nộp thuế đối với thu nhập phát sinh từ hoạt động vận chuyển quặng đồng quá cảnh từ cửa khẩu Chalo đến cảng Vũng Áng nêu trên theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Barwil vận tải Quang Hưng được biết và đề nghị Công ty TNHH Barwil vận tải Quang Hưng cung cấp các tài liệu có liên quan, liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club