Biện pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách

Công văn số: 4400/TCT-TTr
V/v tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

 

Vừa qua Tổng cục Thuế nhận được thông tin phản ánh của Cơ quan truyền thông về tình trạng xe khách núp bóng dưới danh nghĩa du lịch lữ hành, xe chạy hợp đồng… để trốn thuế, phí bến bãi như Báo Tuổi trẻ trên trang 5 số ra Thứ ba ngày 19/8/2014 có bài xe khách “núp bóng” hợp đồng; Báo Công an nhân dân ngày 13/9/2014 viết “Thất thu hàng trăm tỷ đồng từ hoạt động của xe khách trá hình”.

Để tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách chống thất thu NSNN; đảm bảo thu đúng; thu đủ thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn quản lý. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện những biện pháp cụ thể như sau:

1. Tiến hành kiểm tra làm rõ thông tin báo chí phản ánh đối với tình trạng xe khách núp bóng dưới danh nghĩa du lịch lữ hành; xe chạy hợp đồng… nhằm trốn thuế, phí bến bãi.

2. Tham mưu, báo cáo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Cơ quan chức năng có liên quan (Cơ quan Công an, Cơ quan Giao thông,…) trên địa bàn phối hợp kiểm tra xử lý vi phạm (nếu có).

3. Phối hợp chặt chẽ với các Cơ quan chức năng trên địa bàn nhằm tăng cường công tác kiểm tra; quản lý đối với các đơn vị và cá nhân có hoạt động kinh doanh vận tải hành khách; nhằm chống thất thu về thuế.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn đề nghị Cục Thuế báo cáo Tổng cục thuế.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club