Xử lý việc xuất hóa đơn sử dụng dấu phân cách số tự nhiên chưa đăng ký Cơ quan thuế

Công văn số 1978/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Kính gửi: Cục Thuế TP Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 337/CT-TTHT ngày 20/01/2014 của Cục Thuế TP Đà Nẵng:

Về việc xuất hóa đơn sử dụng dấu phân cách số tự nhiên trước khi thông báo với cơ quan thuế.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ khoản 1k Điều 4 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của BTC:

Hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ khoản 14 Điều 14. Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của BTC:

Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng.

– Căn cứ khoản 3 Điều 18. Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của BTC:

Hướng dẫn về xử lý đối với hóa đơn đã lập.

– Căn cứ Điều 13. Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của BTC:

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Căn cứ các quy định nêu trên:

Trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Ecu Line Việt Nam tại TP Đà Nẵng đã xuất 82 số hóa đơn sử dụng dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn; triệu; tỷ; nghìn tỷ; triệu tỷ; tỷ tỷ trên hóa đơn mà chưa thực hiện đăng ký với cơ quan thuế thì đề nghị Cục Thuế TP Đà Nẵng kiểm tra về số tiền bằng chữ ghi trên từng hóa đơn và số tiền hạch toán trên sổ kế toán nếu khớp đúng với số tiền ghi bằng số ghi trên hóa đơn; người bán, người mua đã kê khai; khấu trừ; nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật thì chấp nhận 82 số hóa đơn đã lập trên là hóa đơn hợp pháp. Chi nhánh Công ty TNHH Ecu Line Việt Nam tại TP Đà Nẵng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc xuất số hóa đơn trên.

Đối với hành vi sử dụng dấu phân cách số tự nhiên chưa thực hiện đăng ký với cơ quan thuế thì người bán bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính và phải có văn bản đăng ký với cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club