Xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Công văn số 568/TCT-CS

V/v xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 37835/CT-TTr1 ngày 23/9/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về việc xử lý vi phạm về thuế đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ theo Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế (nay là Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/12/2013);

Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ (nay là Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn có hiệu lực từ ngày 09/11/2013);

Căn cứ Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế (nay là Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế);

Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 (có hiệu lực từ ngày 2/3/2014) của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người nộp thuế có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn thì:

– Nếu trường hợp doanh nghiệp:

+ Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc

+ Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn

mà dẫn đến hành vi:

+ Trốn thuế,

+ Gian lận thuế

theo quy định tại Điều 108 của Luật Quản lý thuế thì doanh nghiệp chỉ bị xử lý về hành vi:

– Trốn thuế,

– Gian lận thuế

theo quy định của:

– Luật Quản lý thuế,

– Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ,

– Nghị định số 129/2013/NĐ-CP,

– Thông tư số 61/2007/TT-BTC ,

– Thông tư số 166/2013/TT-BTC nêu trên,

không bị xử lý về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn

theo quy định của:

– Luật Quản lý thuế,

– Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ,

– Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ,

– Thông tư số 10/2014/TT-BTC

nêu trên.

– Nếu trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn mà không dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định tại Điều 108 của Luật Quản lý thuế thì doanh nghiệp chỉ bị xử lý về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn theo quy định của Luật:

+ Quản lý thuế,

+ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP,

+ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP,

+ Thông tư số 10/2014/TT-BTC

nêu trên, không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 98/2007/NĐ-CP , Nghị định số 129/2013/NĐ-CP , Thông tư số 61/2007/TT-BTC , Thông tư số 166/2013/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên và từng trường hợp cụ thể để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club