Xem xét chứng từ khấu trừ thuế GTGT đối với Dn sản xuất kinh doanh điện

Công văn số 3878/TCT-DNL

V/v chứng từ khấu trừ thuế GTGT 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 932/CT-KTT ngày 14/8/2014 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc đề nghị hướng dẫn việc kiểm tra hóa đơn chứng từ sau hoàn thuế GTGT tại Công ty điện lực Kiên Giang. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 5 Thông tư 47/2011/TT-BTC ngày 07/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất kinh doanh điện quy định:

“Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của sản phẩm điện tại Cơ quan Tổng công ty và các Công ty điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định như sau:

Tại các Công ty điện lực tỉnh, thành phố: là số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ dùng cho hoạt động kinh doanh điện phát sinh tại các Công ty điện lực tỉnh, thành phố và thuế đầu vào được khấu trừ do Tổng công ty phân bổ cho Công ty điện lực tỉnh, thành phố theo doanh thu bán điện”.

Tại Khoản 3, Điều 5 TT 47/2011/TT-BTC quy định:

“Các Tổng công ty điện lực chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào, chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với

  • Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam
  • Hoặc có thu nhập tại Việt Nam

Làm căn cứ phân bổ thuế GTGT đầu vào cho Cơ quan Tổng công ty và các Công ty điện lực trực thuộc Tổng công ty.

Trường hợp qua kiểm tra, phát hiện số thuế GTGT đầu vào phải phân bổ cho Cơ quan Tổng công ty và các Công ty điện lực trực thuộc Tổng công ty để khấu trừ khác với số thuế đã phân bổ thì số thuế GTGT đầu vào điều chỉnh theo kết quả kiểm tra được khai tại Cơ quan Tổng công ty”.

Căn cứ các quy định tại Điểm b, Khoản 1 và Khoản 3, Điều 5 Thông tư 47/2011/TT-BTC nêu trên thì: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang căn cứ số thuế GTGT đầu vào do Tổng công ty Điện lực Miền Nam phân bổ cho Công ty Điện lực Kiên Giang để kiểm tra số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của sản phẩm điện đối với Công ty Điện lực Kiên Giang. Tổng công ty Điện lực Miền Nam phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và căn cứ pháp lý của số liệu phân bổ.

Kể từ tháng 01/2014, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thay đổi mô hình tổ chức kinh doanh của các Tổng công ty điện lực. Do đó Tổng cục Thuế đã có Công văn số 333/TCT-DNL ngày 24/01/2014 gửi EVN đề nghị EVN hướng dẫn các đơn vị thực hiện kê khai, tính thuế, nộp thuế GTGT căn cứ hóa đơn, chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang biết và thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club