Lập hóa đơn điều chỉnh thuế GTGT khi điều chỉnh lại giá đất dự án.

Công văn số: 1185/TCT-CS

Lập hóa đơn

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2723/CT-KTr2 ngày 02/10/2018 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc

Lập hóa đơn điều chỉnh thuế GTGT.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Căn cứ quy định nêu trên và trình bày của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi:

Trường hợp UBND tỉnh Quảng Ngãi có Quyết định điều chỉnh tổng số tiền sử dụng đất cho toàn bộ dự án Khu đô thị mới Nam Lê Lợi mà Chi nhánh Công ty CP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam là chủ đầu tư thì khi cần điều chỉnh hóa đơn, Chi nhánh Công ty CP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam tại Quảng Ngãi phải thực hiện việc điều chỉnh các hóa đơn đã lập theo đúng quy định về lập hóa đơn điều chỉnh tại khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club