Hướng dẫn xem xét việc mở niêm phong hóa đơn

Công văn số 3296/TCT-QLN

Niêm phong hóa đơn

Kính gửi:Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Thịnh

(D14-15-16 đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được phiếu chuyển số 272/PC-TCT-ĐD ngày 19/6/2014 v/v Chuyển Đơn xin cứu xét khẩn cấp về việc xem xét mở niêm phong hóa đơn cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Thịnh. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để tháo gỡ khó khăn cho Công ty, tạo điều kiện thanh toán tiền lương cho người lao động, đồng thời, hỗ trợ Công ty thực hiện nghĩa vụ với NSNN, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh sẽ thông báo từng hóa đơn có giá trị sử dụng cho Công ty nếu:

1. Trách nhiệm của Công ty

Công ty lập văn bản cam kết nộp theo tiến độ thanh toán khối lượng hợp đồng theo đúng trình bày của Công ty tại công văn số 228/Cty/TCKT nêu trên gửi Cục Thuế TP Hồ Chí Minh xem xét, xử lý.

2. Trách nhiệm của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

– Giám sát tiến độ thực hiện nghĩa vụ với NSNN theo đúng cam kết của Công ty.

– Thực hiện thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng ngay thời điểm Công ty vi phạm cam kết.

– Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club