Cách lập hóa đơn đối với hàng hoá xuất khẩu và quy định xử phạt

Công văn số 66/TCT-CS
V/v: lập hóa đơn đối với hàng hóa xuất khẩu

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Trả lời vướng mắc của bạn đọc Hoàng Thị Hòa ([email protected]) do Cổng thông tin điện tử BTC chuyển đến về việc xuất hóa đơn đối với hàng hóa xuất khẩu.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 14 Thông tư 153/2010/TT-BTC quy định về ngày lập hóa đơn:

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hoá đơn

Ngày lập đối với:

– Hàng hóa,

– Dịch vụ

xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu.

Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.”

Căn cứ Khoản 5 Điều 33 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ:

“5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán trên 200.000 đồng cho người mua theo quy định tại Nghị định này.

Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn giao cho người mua.”

Căn cứ các quy định trên, đề nghị Công ty của bạn đọc liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Cổng thông tin điện tử BTC được biết và thông tin với bạn đọc.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club