Phối hợp triển khai thử nghiệm hệ thống xác thực hóa đơn

Công văn số 900/TCT-CNTT

V/v Phối hợp triển khai thử nghiệm hệ thống xác thực hóa đơn tại 4 Công ty

Kính gửi:

– Công Ty Bán Lẻ FPT
– Công ty Hệ thống thông tin FPT
– Công ty Thương mại FPT
– Công ty Cổ phần Giải pháp First Trust

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc quản lý, phát hành, đối soát, lưu trữ hóa đơn, từ năm 2013, Tổng cục Thuế đã triển khai dự án “Xây dựng hệ thống cấp mã chống giả hóa đơn”.

Trước khi đưa hệ thống triển khai rộng rãi tại các doanh nghiệp trên cả nước, Tổng cục Thuế thực hiện triển khai thử nghiệm giải pháp và quy trình quản lý hóa đơn tại Quý Công ty với nội dung và kế hoạch cụ thể như sau:

1. Nội dung thử nghiệm:

Kiểm thử hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn với các chức năng: Đăng ký sử dụng, lập hóa đơn, xác thực hóa đơn,…. Các hóa đơn của doanh nghiệp lập trên hệ thống trong thời gian này không có giá trị sử dụng, chỉ dùng để thử nghiệm. Sau khi kiểm thử, Tổng cục thuế sẽ xóa bỏ các hóa đơn này.

2. Kế hoạch thử nghiệm: Từ ngày 19/03/2014 đến ngày 25/03/2014

– Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng ứng dụng cho Quý Công ty:

+ Thời gian: 9h00 ngày 19/03/2014

+ Địa điểm: Phòng họp 1 – Cục Công nghệ thông tin Tổng cục Thuế, Tầng 4 tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

– Thử nghiệm trực tiếp tại Quý Công ty từ ngày 20/03/2014 đến ngày 21/03/2014:

– Đánh giá tập trung với các Công ty:

+ Thời gian: Ngày 25/03/2014

+ Địa điểm: Cục Công nghệ thông tin Tổng cục Thuế, Tầng 4 tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

3. Trách nhiệm đối với doanh nghiệp:

– Chuẩn bị môi trường, dữ liệu:

+ Đường truyền internet.

+ 01 máy trạm sử dụng để truy cập vào trang web lập hóa đơn có cài đặt Internet Explorer từ phiên bản IE9.

+ 01 chứng thư số (có thể sử dụng chứng thư số đang khai thuế qua mạng).

+ Dữ liệu thử nghiệm của 10 hóa đơn.

– Cử nhân viên kế toán có kinh nghiệm tham gia thử nghiệm và đóng góp ý kiến về ứng dụng.

– Xác nhận biên bản thử nghiệm tại doanh nghiệp.

4. Trách nhiệm của cơ quan Thuế:

– Hướng dẫn Quý Công ty sử dụng hệ thống thử nghiệm.

– Thử nghiệm và hỗ trợ trực tiếp tại trụ sở Công ty.

Tổng cục Thuế thông báo để các doanh nghiệp được biết và phối hợp thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club