Hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn của Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

Công văn số 2728/TCT-DNL
V/v Thực hiện quy định về hóa đơn

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đắk Nông

 

Trả lời công văn số 636/CT-THNVDT ngày 25/4/2014 của Cục thuế tỉnh Đắk Nông hỏi về sử dụng hóa đơn của Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam tỉnh Đắk Nông (sau đây viết tắt là VNPT Đắk Nông), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Về việc thay thế liên 1 hóa đơn bằng bảng kê chi tiết số hóa đơn thực tế đã lập:

Tổng cục thuế có công văn số 3909/TCT-DNL ngày 31/10/2011 hướng dẫn Tập đoàn VNPT thực hiện hóa đơn đối với dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin cước trả sau. Theo đó, Tập đoàn VNPT được thay thế liên 1 hóa đơn bằng bảng kê chi tiết số hóa đơn thực tế đã lập. Do đó, đối với dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin cước trả sau cung cấp cho khách hàng, VNPT Đắk Nông chỉ lập Liên 2, thay thế Liên 1 bằng Bảng kê chi tiết hóa đơn đã lập là thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn số 3909/TCT-DNL nêu trên.

– Về việc lập hóa đơn của VNPT Đắk Nông:

Tại điểm c, Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010; Điểm c, Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013; Tại điểm c, khoản 1, Điều 16, Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định.

“c) Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp VNPT Đắk Nông thực hiện thay thế Liên 1 hóa đơn bằng Bảng kê chi tiết số hóa đơn thực tế đã lập theo hướng dẫn tại công văn số 3909/TCT-DNL ngày 31/10/2011 thì Liên 2 hóa đơn có nội dung phải khớp đúng với dữ liệu được lưu trữ trên Bảng kê chi tiết hóa đơn thực tế đã lập. Trường hợp VNPT Đắk Nông lập Liên 2 (viết bằng tay) có nội dung trên Liên 2 hóa đơn không khớp với dữ liệu đã lập trên Bảng kê thì bị xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng hóa đơn theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đắk Nông biết và thực hiện.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *