Hướng dẫn về việc xử lý ghi sai địa chỉ người mua trên hóa đơn

Công văn số 1379/TCT-CS

V/v hóa đơn GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 318/CT-THNVDT ngày 17/1/2014 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa vướng mắc:

Về việc ghi sai địa chỉ trên hóa đơn.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 1781/BTC-TCT ngày 11/2/2014 gửi Hiệp hội doanh nghiệp Nhật bản và Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó hướng dẫn:

“…Trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn chỉ sai về “hình thức” như:

– Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ đã sử dụng hóa đơn GTGT;

– Hóa đơn viết tắt tên, địa chỉ người mua hàng nhưng đúng MST;

– Viết hóa đơn nhưng chưa gạch chéo đúng quy định phần trống

thì BTC yêu cầu các Cục thuế kiểm tra thực tế nếu hóa đơn đã:

– Lập phù hợp với sổ kế toán;

– Phản ánh đúng bản chất kinh tế;

– Có thanh toán qua ngân hàng theo quy định

thì Cục thuế hướng dẫn nhắc nhở doanh nghiệp và thực hiện hoàn thuế hoặc cho khấu trừ theo đúng thực tế phát sinh.”

Theo nội dung nêu tại công văn số 318/CT-THNVDT ngày 17/1/2014 của Cục Thuế:

Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang khi mua hàng, người bán xuất hóa đơn trên tiêu thức địa chỉ người mua hàng ghi sai, ghi không đầy đủ địa chỉ người mua theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế nhưng vẫn xác định được người mua hàng do trên hóa đơn thể hiện đúng và đầy đủ tên, mã số thuế của Công ty. Riêng về địa chỉ thì tại xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang chỉ có duy nhất một Công ty mang tên Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang, do đó việc ghi không đầy đủ địa chỉ người mua hàng như trên Giấy đăng ký kinh doanh không dẫn đến việc hiểu sai lệch về thông tin người mua hàng.

Căn cứ hướng dẫn trên đề nghị Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa kiểm tra thực tế nếu hóa đơn đã:

– Lập phù hợp với sổ kế toán;

– Phản ánh đúng bản chất kinh tế;

– Có thanh toán qua ngân hàng theo quy định

thì Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục Thuế: người bán và Công ty không phải lập biên bản và xuất hóa đơn điều chỉnh sai sót đối với các hóa đơn ghi không đầy đủ thông tin địa chỉ người mua đã lập.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club