Hướng dẫn về việc lập hóa đơn GTGT cho hoạt động bán lẻ của trung tâm thương mại

 Công văn số 1538/TCT-CS V/v Hóa đơn, chứng từ

 

Kính gửi: Công ty TNHH Aeon Việt Nam
(Số 30, Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, HCM)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01-20Mar2014./CV-Aeon ngày 20/3/2014 của Công ty TNHH Aeon Việt Nam hỏi về việc lập hóa đơn GTGT cho hoạt động bán lẻ của trung tâm thương mại. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đề nghị Công ty TNHH Aeon Việt Nam bổ sung một số tài liệu và thông tin để Tổng cục Thuế có căn cứ giải quyết, cụ thể:

– Các Phụ lục kèm theo Hợp đồng thương mại số CA00016 ngày 14/11/2013 được ký giữa Công ty TNHH Aeon Việt Nam và Công ty TNHH Việt Nam Wacoal; các Phụ lục kèm theo Hợp đồng thương mại số CA000668 ngày 25/11/2013 được ký giữa Công ty TNHH Aeon Việt Nam và Công ty cổ phần mỹ phẩm Thiên Thanh, bao gồm:

(i) Phụ lục-Điều Khoản Thương mại, và bất kỳ sự gia hạn, thay thế, sửa đổi đối với Phụ lục này.

(ii) Các Phụ lục khác mà Các Bên trong Hợp đồng cùng nhau ký kết có liên quan đến Hợp đồng này.

Đồng thời đề nghị Công ty TNHH Aeon Việt Nam cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến Hợp đồng thương mại mà Công ty đã ký với khách hàng; cụ thể là giải thích một số khái niệm trong Phần Điều kiện chung, cụ thể:

Giá bán cam kết; doanh thu thuần; doanh thu thuần tối thiểu; doanh thu thuần thực; kỳ bán hàng và ngày kết sổ.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Aeon Việt Nam được biết.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club