Hướng dẫn về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn

Công văn số 876/TCT-CS

Lập hóa đơn

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1976/CT-QLAC ngày 22/1/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn bổ sung sau khi thanh tra, kiểm tra thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 9, Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn có quy định:

“Đối với tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ:

a) Khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập, giao hóa đơn cho khách hàng theo quy định của Nghị định này.

…”

Tại điểm 1, mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/200 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn thi hành về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định:

“1.1. Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng.

1.2. Thời điểm lập hóa đơn: Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định.”

Căn cứ quy định nêu trên, hóa đơn phải được bên bán lập ngay sau khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định. Theo trình bày tại công văn số 1976/CT-QLAC ngày 22/1/2014 của Cục Thuế thì Công ty vận chuyển khách du lịch và taxi được thành lập năm 1996 thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8.

Năm 2007 Công ty vận chuyển khách du lịch và taxi được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển thương mại Kinh Đô theo Quyết định số 3117/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; năm 2009 Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ngày 22/1/2009).

Năm 2004 Công ty vận chuyển khách du lịch và taxi có thanh lý xe ôtô cho 17 cá nhân nhưng không lập hóa đơn để giao cho người mua. Năm 2009 khi thanh tra thuế, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã tiến hành truy thu thuế GTGT đối với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển thương mại Kinh Đô số tiền thanh lý xe ôtô năm 2004 (do Công ty vận chuyển khách du lịch và taxi bán năm 2004).

Tuy nhiên, tại công văn số 1976/CT-QLAC ngày 22/1/2014 nêu trên (báo cáo tiếp theo công văn số 32451/CT-QLAC ngày 16/8/2013) của Cục Thuế thành phố Hà Nội chưa có đề xuất cụ thể. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế liên hệ và làm việc với cơ quan chức năng liên quan (như cơ quan công an) về việc đăng ký xe khi chuyển đổi sở hữu đối với trường hợp trên để hướng dẫn Công ty.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club