Hướng dẫn về hóa đơn tổng cho khách hàng không lấy hóa đơn

Công văn số: 3993/TCT-CS
V/v: hóa đơn, chứng từ

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hà Nội
– Công ty cổ phần đầu tư Đường Mặt Trời
(Đ/c số 1C Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 34/2014/UQ/SUNWAY ngày 7/8/2014 của Công ty cổ phần đầu tư Đường Mặt Trời và công văn số 28323/CT-HTr ngày 10/06/2014 của Cục Thuế TP. Hà Nội và đề nghị hướng dẫn về hóa đơn tổng cho khách hàng không lấy hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BCT ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán hàng hóa; dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn:

1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn; trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này; người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên; mã số thuế và địa chỉ của người bán; tên hàng hóa, dịch vụ; giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra; ngày lập; tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và; “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.7 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này)

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn ngày ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty cổ phần đầu tư Đường Mặt Trời ký hợp đồng với khách hàng góp vốn đầu tư chứng khoán, Công ty nhận lại tiền và một khoản lãi (cố định) phát sinh từ việc góp vốn thì Công ty cổ phần đầu tư Đường Mặt Trời phải lập hóa đơn GTGT theo quy định.

Về kiến nghị của Công ty cổ phần đầu tư Đường Mặt Trời hàng tháng được lập hóa đơn GTGT tổng cho khách hàng cá nhân là chưa có cơ sở thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Hà Nội và Công ty cổ phần đầu tư Đường Mặt trời được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *