Hướng dẫn sử dụng hóa đơn để xuất khẩu hàng hóa

Công văn số 828/TCT-CS

V/v sử dụng hóa đơn để xuất khẩu hàng hóa

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh An Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 58/CV/2013 ngày 25/11/2013 của Công ty CPĐT&XD DELTA AGF về việc xin tạm thời được phép xuất loại hóa đơn xuất khẩu dưới sự giám sát từng hóa đơn một và còn giá trị sử dụng bởi Cục Thuế tỉnh An Giang (bản photo công văn đính kèm). Sau khi báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ khoản 3 Điều 36 Mục 4 Chương 2 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

– Căn cứ khoản d Điểm 1 và khoản d Điểm 2 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về gia hạn nộp thuế.

– Căn cứ Điều 32 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về nộp dần tiền thuế nợ.

– Căn cứ khoản 1 Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ:

Theo nội dung trình bày tại công văn trên, Cục Thuế tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 2949/QĐ-TCT ngày 09/09/2013 về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Công ty CPĐT&XD DELTA AGF do còn nợ tiền thuế và tiền phạt chậm nộp. Theo nội dung trình bày, Công ty CPĐT&XD DELTA AGF còn nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp là do nguyên nhân khách quan đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính dẫn đến Công ty CPĐT&XD DELTA AGF chưa thu hồi được vốn để thanh toán các khoản nợ thuế.

Căn cứ các quy định hướng dẫn nêu trên và ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề nghị:

1. Cục Thuế tỉnh An Giang có công văn báo cáo UBND tỉnh An Giang về các nội dung của Công ty CPĐT&XD DELTA AGF nêu tại công văn trên. Theo nội dung trình bày, thời gian vừa qua, Công ty CPĐT&XD DELTA AGF đã khôi phục lại Nhà máy sản xuất bột cá, mỡ cá tại Huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ đạt tiêu chuẩn xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp Việt nam cấp và đạt tiêu chuẩn nhập khẩu vào thị trường ngoài nước và đã có khách hàng là đối tác nước ngoài ở một số nước Âu Châu đặt hàng. Đây là cơ hội tốt để Công ty CPĐT&XD DELTA AGF được phục hồi duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bán hàng có nguồn thu để trả nợ, tiếp tục xây dựng đóng góp cho ngân sách nhà nước tỉnh đồng thời thu hút nguồn lao động làm việc tại Nhà máy sản xuất bột cá.

2. Cục Thuế xem xét để Công ty CPĐT&XD DELTA AGF được sử dụng hóa đơn khi xuất khẩu hàng hóa với điều kiện có kế hoạch về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh bán hàng và cam kết thời hạn trả các loại thuế nợ. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh An Giang quản lý chặt chẽ, thu hồi nợ thuế, kiểm tra giám sát thực tế việc kê khai, xuất hóa đơn đối với từng hợp đồng xuất khẩu (số hợp đồng, bên mua, địa chỉ bên mua, mã số thuế (nếu có), tổng giá trị hợp đồng, thời hạn thanh toán, số tài khoản và ngân hàng thanh toán). Công ty CPĐT&XD DELTA AGF phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của từng hợp đồng xuất khẩu, việc sử dụng hóa đơn khi xuất khẩu và cam kết thanh toán đủ tiền thuế nợ.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh An Giang biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club