Các quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập có sai sót

Công văn số 3263/TCT-CS
V/v hóa đơn

 

 

 

 

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hà Nội;
– Công ty TNHH Tiếp vận JD.
(Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 29T2 – Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội)

 

 

 

 

Trả lời công văn số 10072014/CV-JDL ngày 15/7/2014 của Công ty TNHH Tiếp vận JD vướng mắc về hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 18 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 và Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“Điều 18. Xử lý đối với hoá đơn đã lập

…3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”.

Căn cứ hướng dẫn, tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

“Điều 6. Hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử

1. Xử phạt đối với hành vi tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ các nội dung quy định.

a) Các nội dung quy định bắt buộc phải đúng trên hoá đơn tự in, hoá đơn điện tử là ký hiệu hoá đơn, ký hiệu mẫu hoá đơn, số hoá đơn.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi tự in hoá đơn, khởi tạo hoá đơn điện tử không đủ một trong các nội dung bắt buộc phải đúng như trên.”.

Căn cứ các quy định trên trường hợp Công ty TNHH Tiếp vận JD gửi tới Chi cục Thuế quận Cầu Giấy Thông báo phát hành hóa đơn GTGT ký hiệu mẫu số 01GTKT3/002 nhưng lại lập hóa đơn GTGT ký hiệu mẫu số 01GTKT3/001 giao cho khách hàng (phát sinh từ ngày 19/8/2013 đến ngày 14/3/2014) là chưa đúng quy định.

Tuy nhiên các hóa đơn đã lập sai ký hiệu số thứ tự mẫu hóa đơn của Công ty TNHH Tiếp vận JD đã được Công ty và người mua kê khai thuế, Công ty đã kê khai nộp thuế đối với các hóa đơn này và sai sót trên hóa đơn là sai sót về số thứ tự mẫu hóa đơn, các chỉ tiêu bắt buộc khác đúng theo quy định và không ảnh hưởng đến tiền thuế, tổng giá thanh toán thì Công ty và người mua phải lập biên bản ghi nhận sai sót đối với những hóa đơn đã lập nêu trên, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh, trên hóa đơn điều chỉnh ghi điều chỉnh về ký hiệu mẫu số hóa đơn là 01GTKT3/001 nay điều chỉnh thành 01GTKT3/002 và liệt kê đầy đủ các số hóa đơn đã lập sai ký hiệu số thứ tự mẫu hóa đơn (mỗi khách hàng lập một biên bản ghi nhận sai sót và một hóa đơn điều chỉnh cho các số hóa đơn lập sai ký hiệu số thứ tự mẫu hóa đơn đã giao cho khách hàng) theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 và khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Các hóa đơn điều chỉnh về ký hiệu số thứ tự mẫu hóa đơn này không dùng để kê khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế.

Công ty TNHH Tiếp vận JD bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Tiếp vận JD biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *