Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/KK-TNCN- Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT92/2015)

Căn cứ vào văn bản HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI (Dành cho người nộp thuế) của tổng cục thuế, sau đây Câu Lạc Bộ Kiêm Toán và kế toán thuế Lê Gia đưa ra hướng dẫn về Tờ khai thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN như sau:

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/KK-TNCN- Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT92/2015)

Cách gọi: – Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế thu nhập cá nhân” chọn “05/KKTNCN Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TT92/2015).

– Để bắt đầu thực hiện kê khai tờ khai thuế bạn cần lựa chọn các thông tin đầu vào như:

+ Kỳ tính thuế: Ứng dụng sẽ để mặc định kỳ tính thuế bằng tháng/quý hiện tại -1, bạn có thể nhập kỳ tính thuế mà muốn kê khai nhưng không được chọn kỳ tính thuế lớn hơn tháng/ quý hiện tại

+ Hiệu lực tờ khai: Tờ khai có hiệu lực từ kỳ tính thuế tháng 7/2015 và quý 3/2015

+ Trạng thái tờ khai gồm Tờ khai lần đầu hoặc Tờ khai bổ sung.

+ Sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế 05/KK-TNCN như sau:

Chi tiết các chỉ tiêu như sau:

– Chỉ tiêu [21], [22], [24], [25], [27], [28], [30], [31], [33], [34], [35]: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0

– Chỉ tiêu [21],[22],[24],[25]: Chỉ cho phép nhập tối đa 13 ký tự.

– Chỉ tiêu [22]: Kiểm tra <= [21], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Chỉ tiêu [22] phải <= [21]”

– Chỉ tiêu [23] = [24]+[25], kiểm tra [23] <= [21], nếu không thỏa mãn UD đưa ra cảnh báo đỏ “Chỉ tiêu [23] phải <= [21]

– Chỉ tiêu [26]=[27]+[28] – Chỉ tiêu [29]=[30]+[31]

– Chỉ tiêu [32]=[33]+[34] – Chỉ tiêu [36] = [35]*10%

– Kiểm tra các điều kiện sau: [24] <= [21]; [25] <= [[21], [30] <= [27], [31] <= [28], [33] <= [30], [34] <= [31], cảnh báo vàng

 

Chúc các bạn thành công.

? Mọi chi tiết xin liên hệ:

® Câu Lạc Bộ Kiêm Toán và kế toán thuế Lê Gia

 

Bài viết cùng chủ đề: