Hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT của máy móc thiết bị nhập khẩu bằng hình thức góp vốn

Công văn số: 3995/TCT-KK
V/v khấu trừ thuế GTGT

 

 

Kính gửi:

– Công ty TNHH Xin Chang Hua
(Đ/c: ấp Phước Đức B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh)
– Công ty TNHH may mặc Langham
(Đ/c: Lô 24 đường sô 06, KCN Trảng Bàng, Km32, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh)
– Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

 

 

Trả lời công văn số 011113/XCH-VAT của Công ty TNHH Xin Chang Hua và công văn số 472/CT-TTHT của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về việc quyết toán vốn đầu tư; công văn số 02/2014/CV-KT của Công ty TNHH may mặc Langham về việc hoàn thuế GTGT của máy móc thiết bị nhập khẩu bằng hình thức góp vốn, Tổng Cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính về thuế GTGT:

– Điều 14 quy định:

Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất.

3. Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất kinh doanh hàng hóa; dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ…”

Điều 15 quy định;

Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Điểm b.2, Khoản 3, Điều 16 quy định:

b) Các trường hợp thanh toán dưới đây cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng.

b.2) Trường hợp cơ sở kinh doanh xuất khẩu sử dụng tiền thanh toán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu để góp vốn với cơ sở nhập khẩu ở nước ngoài, cơ sở kinh doanh phải có đủ điều kiện thủ tục, hồ sơ như sau:

– Hợp đồng góp vốn.

– Việc sử dụng tiền thanh toán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu để góp vốn vào cơ sở nhập khẩu ở nước ngoài phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu.

– Trường hợp số tiền góp vốn nhỏ hơn doanh thu hàng hóa xuất khẩu thì số tiền chênh lệch phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại điểm này.”

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Xin Chang Hua, Công ty TNHH may mặc Langham, Công ty TNHH Cao su Việt Nam- Malaysia là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các Công ty có nhập khẩu máy móc, thiết bị theo chỉ định của nhà đầu tư ở nước ngoài, thanh toán theo hình thức góp vốn đầu tư thực hiện dự án đầu tư vào Việt Nam theo Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp, có chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu;

nếu Công ty chứng minh được việc tăng vốn góp của nhà đầu tư tương ứng với giá trị hợp đồng nhập khẩu (Biên bản góp vốn, biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp.luật, kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản), thì thuế GTGT của máy móc, thiết bị nhập khẩu để góp vốn được kê khai khấu trừ và hoàn thuế GTGT.

Công văn này thay thế công văn số 179/TCT-KK ngày 15/01/2013 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Xin Chang Hua, Công ty TNHH may mặc Langham và Cục Thuế tỉnh Tây Ninh được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.