Hướng dẫn kê khai, nộp thuế GTGT đối với DN có chi nhánh, kho cảng

Công văn số 2258/TCT-CS  V/v thuế GTGT

Kính gửi: – Cục Thuế tỉnh Quảng Bình
– Cục Thuế tỉnh Quảng Trị

Tổng cục Thuế nhận được:

– Công văn số 480/CT-TTHT ngày 10/03/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình;

– Công văn số 594/CT-THNVDT ngày 28/2/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị

báo cáo về trường hợp của Công ty TNHH SX-TM Hưng Phát đề nghị:

Hướng dẫn vướng mắc về việc kê khai, nộp thuế.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Điểm c, e Khoản 1 Điều 10 Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 2 năm 2011 của BTC:

+ Hướng dẫn về khai thuế GTGT

– Tại Điểm c, đ Khoản 1, Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của BTC:

+ Hướng dẫn về khai thuế GTGT

như sau:

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì:

– Đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho CQT quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc;

– Nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động:

– Kinh doanh xây dựng;

– Lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh;

+ Chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh

không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.”

– Tại công văn số công văn số 480/CT-TTHT ngày 10/03/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình nêu: Cục Thuế đã tiến hành làm việc trực tiếp với Công ty, kết quả làm việc và các hồ sơ giấy tờ do đơn vị cung cấp như sau:

+ Công ty TNHH SX-TM Hưng Phát là đơn vị hạch toán độc lập; mã số thuế: 3100248521; trụ sở chính: Số 73, đường Lê Lợi, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ sửa chữa tổng hợp, kinh doanh xăng dầu, thức ăn nuôi tôm, Công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Cục Thuế Quảng Bình; hình thức kê khai nộp thuế Giá trị gia tăng: Theo phương pháp khấu trừ.

Công ty TNHH SX-TM Hưng Phát mở Kho cảng xăng dầu Cửa Việt tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Qua làm việc tại Công ty TNHH SX-TM Hưng phát, đồng thời đối chiếu một số giấy tờ, hồ sơ do doanh nghiệp xuất trình liên quan đến hoạt động mua bán đối với lượng xăng dầu tại Kho cảng xăng dầu Cửa Việt đồng thời theo trình bày của đơn vị thì Kho cảng xăng dầu Cửa Việt chỉ là nơi chứa hàng, giao hàng cho khách theo sự điều động của Công ty tại trụ sở chính.

Tại kho cảng, Công ty không tổ chức bộ phận bán hàng, mọi hoạt động mua, bán hàng như đặt hàng, ký kết hợp đồng mua bán hàng, xuất hóa đơn, thu tiền hàng đều thực hiện tại trụ sở chính. Do vậy Công ty thực hiện kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng tập trung tại trụ sở chính. Việc kê khai và nộp thuế của Công ty TNHH SX-TM Hưng Phát là đúng theo quy định tại Điểm c, e Khoản 1 Điều 10 Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 2 năm 2011 của Bộ Tài chính.

– Tại công văn số 594/CT-THNVDT ngày 28/2/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị nêu: Thực hiện chức năng quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị theo dõi quản lý thuế những đơn vị có trụ sở hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh và những đơn vị kinh doanh bán hàng vãng lai trên địa bàn tỉnh.

Công ty TNHH SX-TM Hưng Phát có trụ sở tại 73 Lê Lợi, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có kho cảng dầu khí Hưng Phát Cửa Việt hoạt động từ ngày 28/01/2013 đóng tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Trong năm 2013, Công ty TNHH SX-TM Hưng Phát đã thực hiện việc mua lại và nhập khẩu trực tiếp các lô hàng dầu Diesel để bán ra tại địa bàn Quảng Trị, nhưng Công ty TNHH SX-TM Hưng Phát chưa tự giác kê khai nộp thuế GTGT theo quy định. Cục Thuế tỉnh Quảng Trị đã có công văn số 5371/CT-KTT ngày 05/12/2013, công văn số 516/CT-KTT ngày 19/02/2014 về việc kê khai thuế GTGT yêu cầu Công ty TNHH SX-TM Hưng Phát kê khai nộp thuế GTGT tạm tính 2% trên doanh thu bán hàng phát sinh tại địa bàn Quảng Trị nhưng đến nay, Công ty TNHH SX-TM Hưng Phát chưa thực hiện việc kê khai nộp thuế GTGT phát sinh này.

Căn cứ quy định trên và theo trình bày của hai Cục thuế, trường hợp Công ty TNHH SX-TM Hưng Phát tại Quảng Bình có Kho cảng xăng dầu Cửa Việt tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, Kho cảng xăng dầu Cửa Việt không tổ chức bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của Công ty. Trường hợp kho cảng xăng dầu Cửa Việt của Công ty TNHH SX-TM Hưng Phát trực tiếp bán hàng, có phát sinh doanh thu tại Quảng Trị thì thực hiện khai thuế giá trị gia tăng tại Quảng Trị theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Bình và Cục Thuế tỉnh Quảng Trị được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club