Thuế TNCN đối với khoản cổ tức nhận được từ việc góp vồn mua cổ phần

Công ty Cổ phần tiến hành chia cổ tức cho các cá nhân góp vốn . Trường hợp này thì có được miễn thuế TNCN không? Bài viết sau sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức.

Theo Điểm b, Khoản 3, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định các khoản thu nhập chịu thuế:

3. Thu nhập từ đầu tư vốn

…….
“b) Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần.”

Căn cứ theo Biểu thuế toàn phần

Thu nhập tính thuế

Thuế suất (%)

Thu nhập từ đầu tư vốn

5

Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

5

Thu nhập từ trúng thưởng

10

Thu nhập từ thừa kế, quà tặng

10

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật thuế thu nhập cá nhân

20

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật thuế thu nhập cá nhân

0,1

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

2

Biểu thuế này áp dụng đối với thu nhập từ VĐT , chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng là thu nhập chịu thuế quy định tại các điều 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ cá định nêu trên:  Trường hợp chi trả cổ tức cho cá nhân góp vốn là thu nhập chịu thuế TNCN. Đây là khoản thu nhập từ đầu tư vốn nên chịu thuế suất toàn phần là 5% * số cổ tức nhận được.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club