Thuế TNCN cho cá nhân không cư trú làm môi giới cho DNVN tại nước ngoài

Thuế TNCN cho cá nhân không cư trú làm môi giới tại nước ngoài như thế nào?  Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn về thuế TNCN với cá nhân không cư trú làm môi giới tại nước ngoài theo TT 111/2013/TT- BTC và TT103/2014/TT- BTC.

1.Theo TT 111/2013/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 08 năm 2013 hướng dẫn về người nộp thuế:

  •  Tại Điều 1 TT 111/2013/TT-BTC:

“ Đối với cá nhân không cư trú; thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam; không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập”

  •  Tại Điểm b, khoản 4, Điều 1 thông tư này hướng dẫn:

“b) Cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế, bao gồm: người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.”

 

2.Theo TT 103/2014/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 06 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn về nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam:

Tại khoản 4 Điều 2 Đối tượng không áp dụng:

  • Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ cho tổ chức; cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:
  • Sửa chữa phương tiện vận tải (tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển); máy móc, thiết bị (kể cả đường cáp biển, thiết bị truyền dẫn); có bao gồm hoặc không bao gồm vật tư, thiết bị thay thế kèm theo;
  • Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet);
  • Xúc tiến đầu tư và thương mại;
  • Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;
  • Đào tạo (trừ đào tạo trực tuyến);
  • Chia cước (cước thanh toán) dịch vụ; viễn thông quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam; dịch vụ thuê đường truyền dẫn và băng tần vệ tinh của nước ngoài theo quy định của Luật Viễn thông; Chia cước (cước thanh toán) dịch vụ bưu chính quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài theo quy định của Luật Bưu chính, các điều ước quốc tế về Bưu chính mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia ký kết mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam.

Căn cứ theo nội dung của các thông tư trên: Trường hợp cá nhân không cư trú làm môi giới tại nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam thì thu nhập đó phát sinh là ngoài lãnh thổ Việt Nam nên doanh nghiệp Việt Nam chi trả thu nhập cũng không khấu trừ thuế TNCN của cá nhân đó.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club