Quy định về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Thế nào là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp? Bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn căn cứ theo TT của BTC.

Căn cứ tại Điều 22 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 quy định về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp:

Điều 22. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả; hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.

Hóa đơn giả là HĐ được in hoặc khởi tạo theo mẫu HĐ đã được phát hành của tổ chức; cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là HĐ đã được tạo theo hướng dẫn tại TT này; nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.

Hóa đơn hết giá trị sử dụng là hóa đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức; cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hóa đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế).

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club