Một số trường hợp phải kê khai thuế TNCN theo từng lần phát sinh

Các văn bản quy phạm pháp luật thường quy định các loại thuế khai theo quý hoặc theo năm. Tuy nhiên có một số trường hợp phải khai theo từng lần phát sinh. Đó là những trường hợp nào?  Bài viết sau sẽ giải đáp thắc mắc của cá bạn căn cứu theo tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 16 quy định về khai thuế; nộp thuế thu nhập cá nhân thì những

Trường hợp phải kê khai thuế TNCN và nộp thuế TNCN theo từng lần phát sinh như sau:

Cá nhân kinh doanh lưu động (buôn chuyến) khai thuế thu nhập cá nhân theo từng lần phát sinh.

Cá nhân không kinh doanh nhưng có PS hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng khai thuế thu nhập cá nhân theo từng lần phát sinh.

Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thực hiện khai thuế theo TLPS; kể cả trường hợp được miễn thuế.

Cá nhân cư trú chuyển nhượng vốn góp thực hiện khai thuế theo từng lần chuyển nhượng không phân biệt có hay không phát sinh thu nhập.

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không thuộc hai trường hợp sau thì khai thuế theo TLPS:

  • Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của Công ty đại chúng giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán
  • Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không thông qua hệ thống giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán:

– Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.

– Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của công ty cổ phần chưa là công ty đại chúng nhưng tổ chức phát hành chứng khoán ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đông.

Cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, nhận quà tặng khai thuế theo TLPS kể cả trường hợp được miễn thuế.

Cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài thực hiện khai thuế theo TLPS , riêng cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại nước ngoài khai thuế theo quý.

Căn cứ các quy định nêu trên: Cá nhân kinh doanh lưu động; Cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; Cá nhân cư trú chuyển nhượng vốn góp; Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán; Cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, nhận quà tặng; Cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài thì phải kê khai thuế TNCN và nộp thuế theo TLPS.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club