Download Mẫu ủy nhiệm chi/phiếu chi

Ủy nhiệm chi/Phiếu chi

1. Ủy nhiệm chi

Ủy nhiệm chi là lệnh chi tiền của chủ tài khoản yêu cầu ngân hàng phục vụ mình trích một số tiền nhất định từ tài khoản của mình để trả cho người thụ hưởng có tên trên ủy nhiệm chi. Mẫu số C2-01a/NS TT được ban hành theo Thông Tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải Mẫu ủy nhiệm chi

2. Phiếu chi

Phiếu chi là chứng từ đi kèm với hóa đơn mua hàng, dịch vụ, chi lương, tạm ứng v.v… Mẫu phiếu chi số 02-TT được ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018, Thông tư số 133/2016/TT- BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải Mẫu phiếu chi

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán