Download Mẫu phiếu chi

Phiếu chi

Phiếu chi là chứng từ đi kèm với hóa đơn mua hàng, dịch vụ, chi lương, tạm ứng v.v… Mẫu phiếu chi số 02-TT được ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018, Thông tư số 133/2016/TT- BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải Mẫu phiếu chi

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán