Download mẫu Phiếu báo có

Phiếu báo có

Giấy báo có là Giấy báo cho chủ tài khoản có thêm một khoản tiền vào trong tài khoản của chủ tài khoản. (Như tiền ai chuyển đến, lãi tiền gửi…)

Tải: Phiếu báo có

Xem thêm:Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club