Download Mẫu phiếu báo có

Mẫu phiếu báo có

Mẫu giấy báo có được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

 

Tải Mẫu phiếu báo có

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán