Download Mẫu khế ước nhận nợ vay

Khế ước nhận nợ vay

Khế ước nhận nợ (hay giấy nhận nợ) là biên bản thỏa thuận xác nhận nợ của bên cho vay và bên đi vay nhằm đảm bảo các vấn đề về mặt pháp lý, tránh những tranh chấp xảy ra sau này. Một hợp đồng tín dụng có thể có một hoặc nhiều khế ước nhận nợ tùy vào phương thức phương thức cho vay mà Quỹ tín dụng nhân dân thỏa thuận với khách hàng. Mỗi lần vay sẽ phải lập một giấy nhận nợ. Để tham khảo mẫu khế ước nhận nợ vay, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải: Khế ước nhận nợ vay

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán