Download mẫu Hợp đồng vận chuyển

Download mẫu Hợp đồng vận chuyển

Hợp đồng vận chuyển là Hợp đồng theo đó bên vận chuyển nhận chuyên chở người hoặc tài sản từ một điểm đã định đến một điểm đã định khác theo thỏa thuận. Còn người thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển.

Tải mẫu Hợp đồng vận chuyển

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán