Download Mẫu Hợp đồng thuê tài sản cố định

Hợp đồng thuê tài sản cố định

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận của các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê. Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Luật này và các văn bản pháp luật có liên quan.

Tải Mẫu Hợp đồng thuê tài sản cố định

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán