Download Mẫu hóa đơn bán hàng (hóa đơn bán lẻ)

Hóa đơn bán hàng (hóa đơn bán lẻ)

Mẫu Hóa đơn bán hàng – Hóa đơn bán lẻ thường được sử dụng cho các cửa hàng bán lẻ, shop nhỏ không do Bộ tài chính phát hành, được sử dụng để giao dịch mua bán giữa người bán và người mua khi thanh toán. Để tham khảo mẫu hóa đơn bán lẻ, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải Mẫu hóa đơn bán hàng (hóa đơn bán lẻ)

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán