Download Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng

Giấy thanh toán tiền tạm ứng

 

Giấy thanh toán tiền tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán.

Lưu ý khi sử dụng Giấy thanh toán tiền tạm ứng

Thông tư 133/2016/TT-BTC cũng nêu rõ, người nhận tạm ứng sẽ phải làm Giấy thanh toán tiền tạm ứng khi hoàn thành công việc được giao.

Các chứng từ gốc, giấy thanh toán tạm ứng phải đính kèm phiếu thu hoặc phiếu chi có liên quan để thanh toán toàn bộ, dứt điểm (theo từng lần, từng khoản) số tạm ứng đã nhận, số tạm ứng đã sử dụng và khoản chênh lệch (nếu có).

Thông qua loại giấy này, người tạm ứng biết rõ được tình hình sử dụng khoản tạm ứng của mình:

– Trường hợp không sử dụng hết thì phải nộp lại vào quỹ, nếu không nộp thì kế toán sẽ trừ vào lương hàng tháng của người lao động;

– Trường hợp chi quá số nhận tạm ứng thì người lao động sẽ được chi bổ sung số còn thiếu.

Tải Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán