Download mẫu Giấy đề nghị thanh toán chi tiền mặt

Giấy đề nghị thanh toán chi tiền mặt

 

Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.

Giấy đề nghị thanh toán được ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC  Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

 

Tải: Đề nghị thanh toán chi tiền mặt

Xem thêm:Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club