Download Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, hàng hóa

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, hàng hóa

Biên bản kiểm nghiệm là biên bản xác định số lượng, quy cách, chất lượng, vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa trước khi nhập kho, làm căn cứ để quy trách nhiệm trong thanh toán và bảo quản. Mẫu biên bản kiểm nghiệm 03 – VT được ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải: Biên bản kiểm nghiệm

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán