Download mẫu Biên bản kiểm kê công cụ dụng cụ định kỳ

Biên bản kiểm kê công cụ dụng cụ định kỳ

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá nhằm xác định số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá có ở kho tại thời điểm kiểm kê làm căn cứ xác định trách nhiệm trong việc bảo quản, xử lý vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá thừa, thiếu và ghi sổ kế toán.

Tải: Mẫu Biên bản kiểm kê công cụ dụng cụ định kỳ

Xem thêm: Tổng hợp 500 mẫu chứng từ kế toán

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club