Download mẫu Biên bản bàn giao hàng hóa bị trả lại

Biên bản bàn giao hàng hóa bị trả lại

Mẫu Biên bản trả lại hàng và thu hồi hoá đơn mới nhất – Được sử dụng trong trường hợp bên mua trả lại hàng hoá đã mua cho bên bán và bên mua không có chức năng xuất hoá đơn.

Tải: Biên bản bàn giao hàng hóa bị trả lại

Xem thêm:Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club