Download mẫu Bản thu nghiệm công trình

Download mẫu Bản thu nghiệm công trình

Nghiệm thu là quá trình kiểm định, thu nhận và kiểm tra công trình sau khi xây dựng.

Nghiệm thu công trình được thực hiện bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền, dựa vào bản vẽ và các số đo chất lượng công trình đã được thi công từ đó đưa ra đánh giá công trình có đạt chuẩn chất lượng để đưa vào sử dụng hay không.

Tải mẫu Bản thu nghiệm công trình

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán