Download Hợp đồng thanh lý tài sản cố định

Hợp đồng thanh lý tài sản cố định

Tài sản cố định là tư liệu sản xuất dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản cố định có giá trị lớn, được sử dụng lâu dài, ổn định qua nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh.

Nhưng trong quá trình sử dụng tài sản cố định, vì một lý do nào đó mà doanh nghiệp có ý muốn nhượng bán tài sản cố định cho tổ chức, cá nhân khác. Hoặc công ty giải thể hoặc bị phá sản phải thanh lý tài sản cố định. Dưới đây là mẫu hợp đồng thanh lý.

Mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải Mẫu Hợp đồng thanh lý tài sản cố định

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán