Download Hợp đồng ký gửi hàng hóa

Hợp đồng ký gửi hàng hóa

Ký gửi là việc bên có tài sản chuyển quyền quản lý, định đoạt tạm thời đối với tài sản của mình cho bên nhận ký gửi thông qua hợp đồng. Sự chuyển quyền này là một hình thức ủy thác bán hàng đã được quy định trong Luật Thương mại Việt Nam.

Hợp đồng ký gửi hàng hóa bao gồm các thông tin về các bên trong hợp đồng, đối tượng hợp đồng, quy cách nhận hàng, thời gian ký gửi, giá cả và phương thức thanh toán và các nội dung khác liên quan.

Mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải Mẫu Hợp đồng ký gửi hàng hóa

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán